Regulamin

 

1. WŁAŚCICIEL SKLEPU

Właścicielem sklepu internetowego labelo.pl jest:
Pracownia Projektowa Garf
Żerkowice 76
32-095 Iwanowice
NIP: 558-163-01-12

2. OFERTA
1) Oferta sklepu została przedstawiona na stronie internetowej sklepu labelo.pl.
Wszystkie podawane ceny są cenami brutto.
2) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
3)  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.
4) Artykuły oferowane w sklepie labelo.pl to przedmioty ręcznie wykonane lub zdobione. Podlegają one ochronie praw autorskich w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).
5) Artykuły dekoracyjne oferowane w sklepie labelo.pl nie są zabawkami w rozumieniu obowiązujących przepisów.
6) Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
1) Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje, zawarte w niniejszym regulaminie.
2) Po złożeniu zamówienia poprzez sklep internetowy klient otrzymuje e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez sklep.
3)  Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
   a) z chwilą otrzymania przez sklep "labelo.pl" należności na konto podane w potwierdzeniu jeśli jest to przelew tradycyjny
   b) lub po otrzymaniu informacji od banku jeśli jest to przelew za pomocą płatności Przelewy24
   c) lub gdy klient wybiera opcję za pobraniem.
4) W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej poprzez adres: biuro@labelo.pl
5) W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany drogą e-mailową (na wskazany na wskazany podczas rejestracji adres mailowy ) a w razie braku odpowiedzi poprzez kontakt telefoniczny (na wskazany podczas rejestracji numer telefonu).

4. DOSTAWA
1) Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie labelo.pl bez dodatkowej opłaty.
2) Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany w formularzu zamówienia przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Obecnie dostępna jest tylko dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – paczka pocztowa priorytet
3) Wysłanie przesyłki potwierdzone jest e-mailem na adres podany podczas logowania
4) W razie wysyłki za granicę przed zakupem należy się skontaktować w celu ustalenia kosztów wysyłki .

5. REKLAMACJE
1) W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem lub posiada wady techniczne, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
2) O fakcie zaistniałej przyczyny reklamacji kupujący winien powiadomić sprzedającego drogą e-mailową w ciągu 5 dni od otrzymania przesyłki.
2) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
3) Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
4) Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem
5) Po rozpatrzeniu reklamacji sklep odsyła towar do klienta Pocztą Polską.
6) W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, labelo.pl poinformuje o tym fakcie  Zamawiającego e-mailem bądź telefonicznie. Zamawiający może wybrać zwrot należność na jego rachunek bankowy, albo inny towar w tej samej cenie.

6. ZWROT TOWARU
1) Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, istnieje w terminie 14 dni możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru (nie dotyczy aukcji - art. 16 ustęp 1 pkt 10 w/w ustawy oraz towaru nietypowego wykonanego na specjalne zamówienie Kupującego zgodnie z art.10 ust.3 pkt 4 i 5 powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy).
2) O zamiarze zwrotu należy poinformować drogą e-mailową na adres: biuro@labelo.pl
3) Zwrot zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.
4) Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie towaru, jeśli zachowane zostaną powyższe warunki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
5) Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1) Dane osobowe będą przetwarzane przez sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Każdy z klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, co należy zgłosić do właściciela witryny.
2) Dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do należytego wykonania zobowiązań labelo.pl wobec klienta oraz w celu przygotowania produktów i usług.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie? odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.